Gezonde school

Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.

  • Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter.
  • Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze.
  • Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren.
  • Op een Gezonde School is het prettig leren. Leerlingen en leerkrachten gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat.
  • Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten.
  • Gezonde School helpt de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen.
  • Gezonder gedrag van leerlingen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen.

P1100283Als onderdeel van Gezonde School biedt locatie Willibrord de mogelijkheid om een Fruitabonnement af te sluiten.