Voorleesdagen

Tijdens de Nationale Voorleesdagen en de week daarna hebben de kinderen van de bovenbouw de groepen 1-2-3 en de peuters voorgelezen. Het waren gezellige en leerzame momenten. De bovenbouwers deden het super goed! Ze lazen goed voor, ze gebruikten verschillende stemmen en bouwden soms spanning op. Ze legden moeilijke woorden uit, stelden vragen over de tekst en de prenten. De groep 3 leerlingen konden meelezen en samen lezen. Alle kinderen en juffen hebben genoten van deze leuke leesactiviteit