Basisschool Willibrord/Miland

Samen in beweging

De Willibrord/Miland is onderdeel van De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs met 22 scholen.
Locatie Willibrord is gelegen in de Bodegraafse Dronenwijk, en locatie Miland  in het groene buitengebied de Meije, nabij Zegveld.

Schoolberichten

Nieuwsbrief mei 2020

Wij hopen dat na Pinksteren alle leerlingen weer naar school kunnen. Voor nu houden we ons goed aan de beschermende maatregelen en volgen we het nieuws. Op dinsdag 2 juni is er een studiedag gepland en daar bespreken we o.a. het strategisch beleidspl...
Meer...

Willibode maart 2020

Ik zou u kunnen vertellen over de Valentijnsdag en Carnavalsdag waar geweldige films van kinderen met mooie liefdes boodschappen zijn opgenomen. Ik zou kunnen schrijven over hoe geweldig trots ik ben op de resultaten van de CITO Toetsen. Maar ik zou ...
Meer...

Uitkomst enquêtes 2020

We hebben ouders, verzorgers, medewerkers en leerlingen, van zowel Willibrord als Miland, gevraagd hun mening of oordeel uit te spreken over onze school. De uitkomst van de enquêtes 2020 zijn vastgelegd op een puntenschaal van 0-4. Bij een score van...
Meer...

Onze speerpunten

Wij bieden passend onderwijs voor ieder kind en hanteren hierbij drie speerpunten:
1. Kwaliteit van onderwijs
De Willibrord/Miland is een school waar leerlingen zich veilig voelen en waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Iedere leerling ontwikkelt zich op zijn eigen niveau.
2. Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling
Wij dagen leerlingen en leerkrachten uit zoveel mogelijk zelf eigenaar te zijn van hun leerproces. Wij leiden onze leerlingen op om als zelfstandige en verantwoordelijke individuen hun plek te vinden in de maatschappij. Daarnaast neemt de school de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van (nieuwe) leerkrachten als opleidingsschool.
3. Samenwerking met alle betrokkenen
De Willibrord/Miland staat ‘midden in de samenleving’. De school vindt een goede samenwerking met de leerlingen zelf, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de leerlingen essentieel voor de kwaliteit van onderwijs.

Coronavirus

Oproep Juf Wil aan alle leerlingen

Beste leerlingen, Gisteren heeft de regering (de baas van Nederland) besloten om de scholen te sluiten. Eerder hebben alle ouders, meesters en juffen daarover een brief gekregen en vandaag ontvangen jullie een brief. Alle leerkrachten, juf Brigitte, juf Karin en juf Wil zijn op school en zonder jullie is het heel stil. Dat we elkaar […]...
MEER...

Brief ouders sluiting scholen

Beste ouder(s) of verzorger(s), Vandaag, op 15 maart 2020, heeft de overheid besloten om alle scholen in Nederland per direct te sluiten tot en met 6 april 2020. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen. Onze scholen zullen vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, dicht zijn. Wij informeren u wanneer de scholen weer […]...
MEER...
Zorgzaamheid
Drie belangrijke principes die wij in alles terug laten komen zijn: