Aanmelden

Indien u uw kind wilt aanmelden kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de school. Naar aanleiding van de aanmelding gaat de school samen met u na of er voor uw zoon of dochter een goede plaats is binnen de school.
Omdat de school een beleid hanteert met een maximum aantal leerlingen in een groep, kan onder meer de groepsgrootte een reden zijn dat we uw kind niet op onze school kunnen plaatsen.

Als er plaats is, wordt u na aanmelding uitgenodigd voor een gesprek en een rondleiding. Daarna volgt een inschrijving als u uw kind bij ons op school onderwijs wilt laten volgen.