• Home
  • Brigitte Schouten

Uitkomst enquêtes 2020

We hebben ouders, verzorgers, medewerkers en leerlingen, van zowel Willibrord als Miland, gevraagd hun mening of oordeel uit te spreken over onze school. De uitkomst van de enquêtes 2020 zijn vastgelegd op een puntenschaal van 0-4. Bij een score van 2,5 of lager, wordt dat als aandachtpunt opgepakt! Toiletten scoren op beide locaties laag, zowel […]

Willibode februari 2020

In de afgelopen weken waren de CITO-toetsen en ook volgende week maken we nog een paar toetsen. Daarna hebben alle leerlingen 2 weken voorjaarsvakantie. Voordat het zover is vieren we op 14 februari twee belangrijke feesten: Carnaval en Valentijnsdag. We vieren feest en we vieren ook de liefde: de liefde naar elkaar, de liefde voor […]

Verkeersles ‘dode hoek’ vrachtwagens

Op maandagochtend 13 januari kregen de leerlingen van de groepen 7 en 8 verkeersles over de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens. Het doel van deze dode hoek les bij vrachtwagens is dat de leerlingen leren inschatten welke gevaren er bij deelname in het verkeer zijn zodat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Zo leren zij […]

Jaarplan 2019-2020

Het Jaarplan 2019-20120 Willibrord-Miland beschrijft de concrete uitwerking van beleidsvoornemens. Deze voornemens komen voort uit: Het Schoolplan 2016-2020. Onderwerpen waarmee al aan de slag is gegaan. Het Strategisch beleidsplan 2016-2020 van stichting De Groeiling. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in zijn algemeenheid. Evaluatie Jaarplan 2018-2019. Het definitieve jaarplan is opgeslagen in de map documenten, plannen .

Ouderraad 2018-2019

Ze zijn er voor u, ons en de kinderen: de ouderraad. Richten het vizier op heden en toekomst. Onmisbaar element van de school! Maak kennis met onze ouderraad en bekijk recente documenten: jaarverslag 2018-2019, begroting 2018-2019 en de notulen van de algemene ledenvergadering van 18-okt-2019. Kerndoelen uit het strategisch plan van De Groeiling voor de […]

Jaarverslag 2018-2019

De schoolleiding heeft het jaarverslag van de basisscholen Willibrord-Miland af. In het jaarverslag is aandacht voor: het beleidsterrein, gestelde doelen en concrete activiteiten, het meetbaar resultaat, realisatie/evaluatie en vervolg/op- en aanmerkingen. Het is opgeslagen in de map documenten, rubriek rapportages .

Op bezoek bij de boer.

Vandaag is groep 1/2 van juf Thirza als eerste op bezoek geweest bij de boerderij van familie Oostdam in Bodegraven. Wat was dat ontzettend leuk!! We gingen ‘s ochtends met een hele stoet auto’s richting de boerderij. Bij aankomst kwamen we als eerste aan in de hooischuur waar we met zijn allen in het hooi […]

gymlessen in groep 4

Groep 4 gaat 2 keer per week op stap in een lange rij naar de gymzaal Vromade. Dinsdag hebben we les van juf Ria en woensdag van meester Esli. Om onze spieren goed op te warmen beginnen we elke les met een warming up die bestaat uit: lopen/ springen/ luisteren naar plotselinge opdrachten. Als we […]

Groep 5 snoeit de knotwilgen

Groep 5 was afgelopen vrijdag belast met de stoere taak om de wilgen te knotten. Iedere winter worden de bomen langs het schoolplein kaal gemaakt, zodat er nieuwe takken kunnen groeien. De kinderen werden begeleid door dhr Van Doorn en de Ferm groep van de gemeentelijke buitendienst. Voordat we aan de klus begonnen, vertelde dhr […]

‘T is hard werken in groep 5!

Groep 5 is een leuke groep waar er veel spelletjes worden gedaan, samen wordt gewerkt én geleerd en de mooiste dingen worden getekend en geknutseld. Zo hebben we verschillende projecten over natuur en techniek; een waterkringloop, paddenstoelen en sporen, vogelhuisjes maken met Kapla, vetbollen maken voor de vogels of oefenen met milliliters, centiliters, deciliters en […]
  • 1
  • 2