Brief ouders sluiting scholen

Beste ouder(s) of verzorger(s),

Vandaag, op 15 maart 2020, heeft de overheid besloten om alle scholen in Nederland per direct te sluiten tot en met 6 april 2020. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Onze scholen zullen vanaf morgen, maandag 16 maart 2020, dicht zijn. Wij informeren u wanneer de scholen weer open zullen gaan voor alle kinderen.

Alleen voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale sectoren, zijn wij open voor het opvangen van deze kinderen. De overheid heeft onder meer de volgende sectoren als vitaal benoemd: zorg, politie, voedselketen en brandweer. De definitieve lijst met beroepen staat op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wij zullen samen met de opvangorganisatie in de school een passend aanbod voor deze leerlingen organiseren. Wij zullen hierbij de normale schooltijden en eventuele opvangtijden aanhouden. Morgen, maandag is het mogelijk voor de ouders werkzaam in de vitale beroepen om uw kind voor opvang naar de school brengen. Morgenochtend is Daisy aanspreekpersoon voor de Miland en Wil is dit op de locatie Willibrord. U kunt ook met hen bespreken of u als ouder die werkzaam is in de vitale/cruciale beroepsgroep, gebruik wil maken van de opvang. Wij kunnen dan ook aan onze kant de juiste inzet van medewerkers organiseren in samenwerking met de kinderopvang en gemeente. Mogelijk zullen we later deze leerlingen op een ander school in de buurt opvangen.

Wij zullen niet ons reguliere onderwijsprogramma draaien, omdat wij niet alle kinderen op school hebben.

Wat betekent het sluiten van de school voor uw kind?
In de afgelopen dagen hebben wij onderzocht hoe wij uw kind toch een bepaalde vorm van onderwijs kunnen bieden in de periode dat de scholen gesloten zijn. Dit zal per school verschillen. In de komende dagen zullen wij alle ouders informeren over het digitale onderwijsaanbod.

Meer informatie
Voor informatie over de redenen waarom de scholen nu wel gesloten zijn door de overheid verwijzen u naar de site van de rijksoverheid: rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

Wij danken u voor uw begrip en hopen u en uw kinderen weer snel op onze scholen te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, De Groeiling.

Jan Kees Meindersma en Ellen van den Brand – College van Bestuur
Team Willibrord/Miland – Wil Nicolaas