De Bibliotheek op school

In onze school is sinds 3 oktober 2018 een bibliotheek aanwezig. Elke dinsdag- of donderdagochtend kunnen de kinderen boeken lenen. Daarbij zijn vrijwilligers aanwezig om de kinderen te begeleiden. Bij de Bibliotheek op school (dBos) hoort een website: schoolWise. Daar kunnen de kinderen snuffelen wat er allemaal te vinden is. Ook is er een zoekmachine voor boeken, websites en filmpjes. De kinderen kunnen er ook boeken reserveren en een bieblog bijhouden. Zie schoolWise.

DBos is een landelijke ontwikkeling waarbij een structurele samenwerking tussen basisschool en bibliotheek gerealiseerd wordt met als doel kinderen meer te laten lezen, zodat zij beter worden in taal. Lezen heeft een positief effect op woordenschat, begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijfstijl. De omvang van de woordenschat is bepalend voor een succesvolle schoolloopbaan. Wanneer kinderen 15 minuten per dag lezen, leren zij ongeveer 1000 nieuwe woorden per jaar!