De school is verantwoordelijk voor het overblijven (tussenschoolse opvang(TSO)), maar zij hebben de uitvoering hiervan gedelegeerd aan de overblijfcoördinator. In de aula en in diverse klassen vindt de overblijf plaats.

Als u van de overblijfregeling gebruik wilt maken, moet er een inschrijfformulier worden ingevuld. Wordt er van de overblijf gebruik gemaakt op vaste dagen, dan hoeft u uw kind(eren) maar eenmaal aan te melden middels het inschrijfformulier. Blijft uw kind incidenteel over, zal u dit ‘s morgens uiterlijk 8.45 uur moeten aanmelden. Op het nummer 06-26969495 kunt u aanmelden via sms-bericht of voicemail bericht. Noem duidelijk de naam van het kind/de kinderen, de groep en welke dagen er overgebleven wordt!

Uw kind neemt zelf brood en drinken mee voor de overblijf, hiervoor is in elke klas een koelkast beschikbaar.

Tijdens het overblijven wordt toezicht gehouden door overblijfkrachten, die een aparte cursus hiervoor hebben gevolgd, tevens hebben zij de papieren voor kinder-EHBO. Er is ook een overblijfcoördinator aanwezig. Deze zal zorgen voor genoeg overblijfouders, voor de administratie, contacten met het managementteam, teamleden en overblijfkrachten. Om het overblijven goed te laten verlopen zijn een aantal regels opgesteld, waar de kinderen zich aan moeten houden. Deze staan in het huishoudelijk reglement.

De overblijfcoördinator op de Willibrord is: Karen Emonds
De overblijfcoördinatoren van de oudergeleding zijn: Didy Castelein en Brigitte Schouten

Voor uitgebreide informatie kunt u vragen naar de overblijfgids.

Inschrijfformulier