Het kunstmuseum op de Willibrord: Kleine meesters maken grote werken.

Vorige en deze week hebben alle leerlingen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool Willibrord zich verdiept in diverse kunstenaars. De kunstenaars die centraal stonden waren: Picasso, Andy Warhol, Kandinsky, Tabak & Naus en er was veel aandacht voor de werken van Mondriaan. De leerkrachten hebben kort iets verteld over kunst en de kunstenaars. Vervolgens hebben de leerlingen de kunstwerken van de betreffende kunstenaar onderzocht en bekeken. Met deze inspiratie zijn zij zelf aan de slag gegaan en in ieder lokaal zag je de kunstwerken groeien. Fantastische meesterstukken stonden te pralen. Op donderdag 7 februari werd de gymzaal verbouwd tot museum en galerie en daar werden de kunstwerken van de kleuters onder de aandacht gebracht. Vele ouders/verzorgers, teamleden en alle overige leerlingen van de Willibrord bezochten het museum, respectievelijk de galerie. Alle aanwezigen beleefden veel plezier en genoegen aan de kunst. De jonge leerlingen die nog best klein zijn toonden zich allen een groot kunstenaar. Ze waren trots op zichzelf en elkaar en wij zijn supertrots op de leerlingen uit de groepen 1 en 2. Onze kleine meesters creëerden grote werken en daarmee zijn zij weer inspirerend om te laten zien dat iedereen kunst kan maken.