Jaarplan 2019-2020

Het Jaarplan 2019-20120 Willibrord-Miland beschrijft de concrete uitwerking van beleidsvoornemens. Deze voornemens komen voort uit:

  • Het Schoolplan 2016-2020.
  • Onderwerpen waarmee al aan de slag is gegaan.
  • Het Strategisch beleidsplan 2016-2020 van stichting De Groeiling.
  • Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen in zijn algemeenheid.
  • Evaluatie Jaarplan 2018-2019.

Het definitieve jaarplan is opgeslagen in de map documenten, plannen .