Jaarverslag 2018-2019

De schoolleiding heeft het jaarverslag van de basisscholen Willibrord-Miland af. In het jaarverslag is aandacht voor:

  • het beleidsterrein,
  • gestelde doelen en concrete activiteiten,
  • het meetbaar resultaat,
  • realisatie/evaluatie en
  • vervolg/op- en aanmerkingen.

Het is opgeslagen in de map documenten, rubriek rapportages .