Nieuwsbrief januari 2020

Op de Willibrord/Miland hoor je vaak ‘In je 1-tje ben je goed en samen ben je beter.’ Op onze scholen is het onderwijs gericht op samen ondervinden. Dat noemen we coöperatief leren. Met name in de afgelopen decembermaand is het
samen, onze verbondenheid nog meer voelbaar en merkbaar dan in andere tijden.

We bedanken iedereen die betrokken is bij onze school. Het is onze wens dat we ook in 2020 weer met elkaar goede en mooie dingen gaan doen.

Lees meer nieuws over onze onder-, midden- en bovenbouw, kalender, jarigen en de OR in deze nieuwsbrief.