Nieuwsbrief mei 2020

Wij hopen dat na Pinksteren alle leerlingen weer naar
school kunnen. Voor nu houden we ons goed aan de beschermende maatregelen en
volgen we het nieuws. Op dinsdag 2 juni is er een studiedag gepland en daar
bespreken we o.a. het strategisch beleidsplan en wat dit betekent voor de
Willibrord en Miland. Verder bespreken we nieuwe methodes voor Engels en
kijken we naar de nieuwe beleidsplannen van taal, lezen en rekenen.

Lees alles, en nog veel meer in onze Nieuwsbrief-mei-2020 .