Ouderraad 2018-2019

Ze zijn er voor u, ons en de kinderen: de ouderraad. Richten het vizier op heden en toekomst. Onmisbaar element van de school!

Maak kennis met onze ouderraad en bekijk recente documenten: jaarverslag 2018-2019, begroting 2018-2019 en de notulen van de algemene ledenvergadering van 18-okt-2019.

Kerndoelen uit het strategisch plan van De Groeiling voor de komende 4 schooljaren:

  • Onze leerlingen leren begrijpend lezen en rekenen op het voor hen maximaal bereikbare niveau.
  • Onze leerlingen volgen een doorlopende leerlijn op begrijpend spreken, schrijven, luisteren en kijken.
  • Onze leerlingen hebben verschillende leerstrategie├źn geleerd en kunnen deze benoemen.
  • Onze scholen sluiten goed aan op het voortgezet onderwijs.
  • Onze leerlingen leren: samenwerken/ problemen herkennen en oplossen/ weloverwogen een eigen mening vormen.
  • Onze leerlingen leren zorgzaam te zijn en de eigenheid van een ander te respecteren.

Dit schooljaar gaan we samen met leerlingen, medewerkers en ouders uitstippelen hoe die koers er voor de Willibrord in de praktijk uit gaat zien.