Rekentoppers in de middenbouw!

Hoeveel sommen maken wij in 1 minuut…….

Voor de kerstvakantie zijn wij druk bezig geweest met het oefenen van sommen. Groep 4 probeerde zoveel mogelijk + en – sommen onder de 20 in 1 minuut te maken.  En groep 5 was druk bezig met het automatiseren van de tafels. Alle leerlingen moesten na de begintoets een doel stellen. Hoeveel sommen maak je nu in 1 minuut en wat wil je over 9 weken bereiken?

Het resultaat na een aantal weken: iedereen heeft zijn of haar persoonlijke doel GEHAALD!! Ook het doel van de klas is gehaald. We zijn er ontzettend trots op!