Open dag 25 april

 

De basisscholen Willibrord, gelegen in de Bodegraafse Dronenwijk, en Miland, gelegen in het buurtschap de Meije, kennen een lange onderwijstraditie. De oorsprong ligt voor beide scholen in het begin van de 20e eeuw. De Willibrord/Miland kent een rijk verleden als het gaat om onderwijs, waarden, tradities, ontwikkelingen, medewerkers, leerlingen en facilitaire middelen. Ze zijn tegelijkertijd bij de tijd en op de toekomst voorbereid.

Basisschool Willibrord/Miland is in 1996 ontstaan na een fusie. De belangrijkste reden van de fusie was om het voortbestaan van de Miland in het buurtschap de Meije te garanderen. De Willibrord fungeert als hoofdvestiging en de Miland als nevenvestiging. Op beide locaties wordt onderwijs aangeboden aan de groepen 1 t/m 8.

Op de Miland is in 2010-2011 gestart met de opvang van peuters voor wekelijks één dagdeel.

De locaties liggen tamelijk ver uit elkaar, namelijk tien kilometer. Er is een ruim verschil in schoolgrootte en vandaar dat er een belangrijke eigenheid blijft bestaan. Het motto van de samenwerking is dan ook:

“Samen waar het kan, apart waar het moet”