Samen in beweging

Naast onze drie speerpunten kwaliteit van onderwijs, eigenaarschap voor eigen ontwikkeling en samenwerking met alle betrokkenen hebben wij drie belangrijke principes die wij in alles terug laten komen.

Zorgzaamheid

Zorgzaamheid
Zorgzaamheid betekent oprechte aandacht aan de medemens besteden en belangstelling in hem/haar tonen. Daardoor gaat de ander zich op zijn gemak voelen. Met aandacht en belangstelling en door te luisteren toon je betrokkenheid in wat er leeft bij anderen. Zorgzaamheid mag niet uitmonden in betutteling. Ware zorgzaamheid kenmerkt zich door de medemens de kans te geven zijn kwaliteiten naar boven te halen en zijn zelfverzekerdheid te laten groeien.

Verbondenheid

Verbondenheid versterkt het gevoel erbij te horen. Het verhoogt het welzijn van de mens. Verbondenheid creëert betrokkenheid en samenwerking. Het verhoogt enthousiasme en zorgt voor een beter leefklimaat. Verbondenheid met de school resulteert (meestal) in meer compassie naar anderen en jezelf. Aan de basis van verbondenheid ligt saamhorigheid. Saamhorigheid geeft immers het gevoel bij elkaar te horen.

Respect

Respect is een gevoel van bewondering, ontzag of eerbied voor anderen. Dit kan respect zijn voor mensen al of niet op grond van iemands kwaliteiten of prestaties. Respect betekent oorspronkelijk ‘omzien naar’ en geeft aan dat iemand rekening houdt met een ander persoon. Voor veel mensen is respect een basishouding; de norm waarmee zij mensen tegemoet treden. Alleen wanneer mensen onderling respect voor elkaar hebben, kan er sprake zijn van een gelijkwaardige verhouding. Ook geldt dat bepaald gezag, zoals ‘bijvoorbeeld de leerkracht, op grond van de functie respect behoort te genieten.