Schooljudo

Ook onze groep doet mee aan schooljudo! In de klas hadden we al filmpjes gezien en geleerd hoe we ons moeten gedragen op de mat. Ook Entertrainer meester Eric kwam al een keer in de klas uitleggen wat het verschil is tussen stoeien en vechten en hoe je met vertrouwen met elkaar om kunt gaan. Ook leerde hij ons hoe je een judopak aan moet doen en de band moet knopen.

Vrijdag 2 november was onze eerste les op de mat. En dat was heel leuk en leerzaam! We deden spelletjes waarbij we heel snel in groepjes van 2, 3, 4, 5 of 6 moesten gaan zitten. We leerden op de grond iemand zijn teen pakken en je eigen tenen bewaken. En we hebben iemand met vertrouwen laten vallen en opgevangen. We hebben al weer zin in de volgende les!