Uitkomst enquêtes 2020

We hebben ouders, verzorgers, medewerkers en leerlingen, van zowel Willibrord als Miland, gevraagd hun mening of oordeel uit te spreken over onze school. De uitkomst van de enquêtes 2020 zijn vastgelegd op een puntenschaal van 0-4. Bij een score van 2,5 of lager, wordt dat als aandachtpunt opgepakt! Toiletten scoren op beide locaties laag, zowel bij de medewerkers als de leerlingen.

  • Rapportcijfer door 224 ouders/verzorgers gegeven: Willibrord 7,8 en Miland 8,2
  • Rapportcijfer voor de school door 32 medewerkers gegeven: 8,3
  • Leerling tevredenheid, namens 101 Willibrord leerlingen: 8,5
  • Leerling tevredenheid, namens 33 Miland leerlingen: 8,4
  • Sociale veiligheid: Willibrord 8,5 / Miland 8,4

Alle cijfertjes zijn uitgebreid in deze 4 tabellen terug te vinden.